Граждански форум

1. КАКВО СТАВА? Това е въпросът, който вълнува милиони българи 24-та година, след промяната от 10 ноември 1989г. Прехода завърши, България е член на НАТО и ЕС, страна с демократична политическа система и работеща/макар и трудно/, свободна икономика. Целите на прехода са постигнати, но в обществото има усещане за несправедливост, недобре свършена работа и излъгани очаквания. Докато това противоречие съществува, страната няма да се успокои и развитието й ще бъде минирано от постоянни скандали. Причината е, че посочените цели са постигнати само външно, а не като съдържание. Например, това че сме членове на ЕС далеч не означава, че сме достигнали производителността на труда или стандарта на живот на съюза. Към това се добавя и неприемливия разкош, в който живее една тънка прослойка от новобогаташи.

Обществото вече е идентифицирало,част от проблемите, които му пречат. Корупцията, партокрацията и неефективната съдебна система, са непрекъснато в прицела на медиите. Към тях, според нас, трябва да се добави и дълбокото недоверие, което цари към образователната, здравната и социалната система на страната. Всичко това прераства в недоверие към политическата система, която е призвана да решава проблемите. Има съществена необходимост от промени в тази система, създадена за да обслужи отминалия преход. В същото време, политическите сили демонстрират липса на идеи, а може би и на смелост или подходящо мнозинство.

2.КОИ СМЕ НИЕ? Повечето от нас са хора с богат жизнен и обществен опит. Ние сме хора създали сами себе си, своя бизнес и своето място в обществото. За нас заниманието с проблемите на хората не е възможност за себеустройване или за по-добър живот. Ние искаме да допринесем за утвърждаването у нас на европейското ляво, защото винаги сме били част от левия център на България, винаги сме били социалдемократи по убеждения. Чрез своята гражданска активност да подкрепим процеса на промяна и преобразуване на българското общество, върху принципите на социална Европа, за нас означава да останем верни на собствените си идейни разбирания.

3.КАКВО ЦЕЛИМ? Целим сплотяване и намиране на политическо представителство и кауза на ляво ориентираната част на гражданското общество. Формулирането на позициите, политикитe и средствата трябва да стане на основата на дискуси и сблъсък на мнения. Убединени сме от разбирането, че постигането на по-свободна, по-справедлива и по-солидарна България, минава през европеизирането на страната. През освобождаването й от корупцията, от задкулисното решаване на въпроси от обществен интерес, от проникването на корпорациите в държавния апарат.

4.ЗАЩО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ? Длъжни сме честно да признаем и изразим своето разочарование от партиите у нас. Това разочарование, разбира се ,се дължи и на собствения ни партиен опит, но то отразява и по-широки обществени настроения. Ние нито отричаме, нито принизяваме ролята на партиите, които са доказали своята обществена значимост. Без тяхното участие не е възможен ефективен политически проект. Големият въпрос е, дали те са готови да приемат този проект? Дали разбират какво очакват от тях хората? Ние ще се опитаме да помогнем в този процес и ще се опитаме да бъдем гражданската енергия и воля за тази промяна.
Не на последно място трябва да кажем, че дейността на гражданските структури е далеч по-икономична от партийната и това ни освобождава от необходимостта да търсим и приемаме финанси от неподходящи източници. Основен принцип на нашата работа ще бъде, че всяка инициатива се финансира от своите инициатори и организатори и от тези, които се присъединяват към нея.

5.ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ОБЩО ДЕЙСТВИЕ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ? Ниската избирателна активност и „разсейването" на гласове, са част от причините да не се образуват стабилни мнозинства в българския парламент. Въвеждането на мажоритарен елемент в избирателната система, също изисква консолидация на различните политически полюси. Ние очакваме това да стимулира положителни процеси в самата левица. Тя трябва да започне да разглежда себе си като едно цяло, което може да изслушва мнения, да подбира точните хора за точното място, да ги организира в екип и да постави този екип под ясен контрол.
Ако левицата покаже на обществото, че може да върви по този път, тя ще спечели за своята кауза нови социални слоеве. Обратното ще доведе страната до нови десни експерименти и ще изпрати левицата в търсене на нови илюзии. За обикновенните хора обаче това ще означава отдалечаване на бленуваната социална Европа.

6.КАКВО ДА ПРАВИМ СЕГА? Трябва да заявим себе си на всички нива. Идеите и лицата на сдружението трябва да потърсят активно публична трибуна. Създаваме собствен сайт и форум в интернет, чрез който да дадем на всички, които се вълнуват от идеите ни възможност за общуване и свободна дискусия.Имаме кауза, имаме визия, имаме хора - няма да е честно, ако не поемем отговорност.

7.ТОВА Е НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА НА БЪЛГАРИНА ДНЕС. ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ГО ОБСЪДИМ. ЗАСЛУЖАВА СИ И ДАСЕ ПРЕБОРИМ ЗА НЕГО.

Copyright © 2019 Граждански форум. Всички права запазени.
Created by Optimall Solutions